EMCORP 2020

NETEJADORA D'ESPAIS PÚBLICS

- Període de contratació de 10 mesos.

- Jornada Completa.

- Incorporació Immediata.

- Cal estar inscrit en LABORA

- 1 Netejadora d'espais públics