COMUNICAT COVID-19

COMUNICAT

 

En compliment de la Resolució d’11 de març de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública respecte del COVID-19 l’Ajuntament de Benicolet après les següents mesures i recomanacions.

 

  • Queden suspeses totes les activitats que es realitzen en locals de l’ajuntament.
  • Restaran tancades totes les instal·lacions municipals per a la realització d’activitats: llar de jubilats i casa cultura.
  • Aconsellar que no s’acudisca als parcs públics i poliesportiu.
  • Queda suspès el mercat municipal del dimecres i dissabte.
  • Queda posposada l’activitat educativa municipal: aula matinera, ludoteca i biblioteca.
  • Queden revocades totes les autoritzacions de cessió d’espais municipals tancats per a la realització d’actes.
  • Es recomana realitzar les gestions estrictament necessàries a les dependències de l’ajuntament i prioritzar la via telefònica.
  • Tenint en compte que ha de primar la salvaguarda de la salut de la ciutadania i amb la finalitat de prevenir possibles contagis, es recomana a la població que eviti les concentracions i reunions de públic, tant a l’exterior com a recintes tancats.
  • Recomanar a les entitats privades que segueixin les mateixes instruccions.
  • Recomanar a la població que segueixi les instruccions i les recomanacions de les autoritats sanitàries.

 

Aquestes mesures entraran en vigor des del

divendres dia 13 de març fins a nova ordre:

 

Des de l’Ajuntament es vol agrair als veïns i veïnes de la seva comprensió i col·laboració. En aquest moments el més important és LA SALUT DE LES PERSONES