Fem i Deixalles

L'horai per depositar el fem és de 19:00h a 22:00h de Diumenge a Divendres.
Hi ha 3 punts per a reciclatge en cartó, plàstic i vidre.
Tots el dimarts de 16h a 19h. en el C\Vall d'albaida, estarà l' ECOPARC MÒBIL

Tots el mesos hi ha servei de recollida de trastos i de fem.
Consulteu el Calendari de Recollida 2018. per saber els díes.

També es pot depositar de l'ECOPARC, a Castelló de Rugat.
 
HORARI ♻ ECOPARC MÒBIL ♻ fins al 30 de setembre
 
Tots els dimarts
De 17 a 20 hores 
Avinguda de La Vall d’Albaida
 

 

Calendari 2020
Calendari 2020