AVALEM JOVES

AVALEM JOVES

 

Contractacions EMCUJU: 1

Contractacions EMPUJU: 1

L´Ajuntament de Benicolet obrirà properament el procés de selecció dels nous beneficiaris dels programes EMPUJU I EMCUJU 2.019.

Aquestes iniciatives, emmarcades dins el projecte AVALEM JOVES DE LA GENERALITAT tenen com a objectiu la contractació de persones en atur de fins a 30 anys.

L´oferta estarà gestionada directament pel LABORA (abans SERVEF), per tant els i les joves interessats/des en participar en el procés de selecció hauran d´estar actius com a demandants d´ocupació i inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

PROGRAMA EMCUJU

 

DESCRIPCIÓ

 

Programa de Foment de l’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

Nombre de contractes: 1

Durada del contracte: 1 Any

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

 

OCUPACIONS CONTRACTADES I TASQUES A REALITZAR:

 

Tècnic Superior d’Administració / ADE: 1 persona

-       Realització de treballs tècnics administratius que comporten una especial complexitat o que requereixin una especial adaptació de mètodes.

-       Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l'àmbit de la secretaria

-        

PROGRAMA EMPUJU - DESCRIPCIÓ

 

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 

Nombre de contractes: 1

Durada del contracte: 1 Any

Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 

Operari de neteja: 1 persones

-       Neteja d'edificis

-       Neteja de via pública

-       Neteja de jardins

 

Resqusit esta apuntat en el SEREVEF i PROGRMA GARANTIA JUVENIL I SER MENOR DE <30 ANYS

 

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 

Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

http://www.empleo.gob.es/uafse