MOCIÓ ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
MOCIÓ APROVADA PER UNANIMITAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
10/11/2015

 

 

 

 

 

ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

 

El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones per l'Assemblea General de Nacions Unides el 17 de desembre de 1999 i ha de sevir per visibilitzar aquesta forma específica de violència, així com per a actuar amb la finalitat d’aconseguir la seua desaparició.

La violència de gènere és fruit de les desigualtats socials que fan a les dones vulnerables. Malgrat les reiterades declaracions en contra d’aquesta violència, els assassinats que se’n deriven no disminueixen, així com tampoc les xifres de les agressions que tenen consideració de delicte penal. És necessari que les institucions públiques manifesten el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues declaracions es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions.

            Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l’Estat Espanyol  més d’una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència física o sexual per part de la seua parella i menys d’una cinquena part ho ha denunciat. Any rere any les xifres es repeteixen i la violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.

L'Observatori de Violència de gènere del Consell General del Poder Judicial ha fet una seriosa advertència: els ajustaments són responsables que moltes dones retiren la denúncia, ja que es troben en una situació de desprotecció que l’actuació municipal podria compensar. La manca d’una implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d’igualtat posa en situació de risc moltes dones. És per això que malgrat les declaracions de rebuig, aquesta violència també és exercida des de les mateixes institucions quan abandonen el deure a garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes.

És molt reocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i cels, i ens indica  que no estem anant per on cal en educació i prevenció. Cal denunciar la LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament) que elimina els valors coeducadors.

 

 

 És per tot això que,

 

Àngel Canet Català, portaveu del Grup Polític Municipal Compromís per Benicolet (Compromís) de l’Ajuntament de Benicolet (Vall d’Albaida), presenta al Ple les següents propostes d’acord:

 

1.- Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l’Estat la nostra preocupació per l’abandonament d’actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema d’Estat, d’entre els problemes més greus i urgents a resoldre. Que assignen els recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat es fan més necessaris encara.

2.- Exigir els Governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de Protecció Contra la Violència de Gènere (BOE 1/2004) i la Llei Integral contra la violència sobre la Dona (DGV 7/2012), que siguen dotades convenientment així com avaluades, que es publiquen dades, les actuacions i les conclusions.

3.- Reivindicar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del Govern de l’Estat de buidar d’atribucions els ajuntaments, a més d’exigir-ne els recursos necessaris.

4.- Dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,

a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar on cal actuar i on cal previndre.

 

b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, treballadors i treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència.

 

c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere.

 

d.- Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal.

 

e.- Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.

 

5.- Dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la adolescència, amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.

 

 

 

Benicolet ,   10 de novembre de 2015.

 

 

Sr./Sra. ALCALDE/SSA de l’AJUNTAMENT de BENICOLET

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30